Dr. Ahmet ATALIK
Başkan
Dr. Figen SAYIN YILDIRAN
Başkan Yardımcısı
Dr. Ufuk ALATEKİN
Genel Sekreter
Dr. Nazan KARABULUT
Sayman
Dr. Gönül ATEŞSAÇAN
Üye
Dr. Ezgi ERYILMAZ
Üye
Dr. Özlem SARIOĞLU
Üye