MEZODER
Mezoterapi Derneği

Bakanlık onaylı mezoterapi sertifikasına sahip hekimler tarafından mezoterapi uygulamasının daha etkin, güvenilir ve erişilebilir olarak uygulanması toplum sağlığı yararına bilgi belge ve birikimlerin doğru şekilde akratırılması amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz; eğitim, araştırma, hasta hizmetlerini geliştirmek, üyelerimizin mesleki haklarını korumak ve sağlık politikalarını toplum yararına iyileştirmek adına hizmet vermektedir.

Etik kurallara uyum, insana çevreye ve hasta haklarına saygı, bilimsel ve kanıta dayalı tıp en önemli ilkelerimizdir.

Mezoterapi uygulamasının toplum sağlığına faydalarını, doğru ve yerinde uygulamanın önemini, zengin içerik ve bilgiler sunarak halkımıza eksiksiz şekilde anlatmak, Mezoterapi sertifikasına sahip hekimlerinizin sosyal ve özlük haklarını korumak, uygulama gelişmelerinden onları haberdar etmek, eğitim, seminer ve konferanslarla onları bilgilendirmek derneğimizin en büyük hedefleridir.