Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi sertifikasına sahip bulunan tıp doktorlarından derneğin amaç ve fikirlerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşim hakkına da sahip olması gerekir.Onursal üyelik için bu maddede sıralanan koşullar aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve ya istedğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri ,derneğin kurucuları ile müraacatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Derneğebaşta eğitim olmak üzere maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik işleminizi tamamlayabilmek için, aşağıdaki formu doldurup, mezoterapidernek@gmail.com adresine gönderiniz.

Belgeler; Diploma Fotokopisi, Mezoterapi Sertifika Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 Adet Fotoğraf

Hesap Bilgileri
Mezoterapi Derneği
Iban: TR220001500158007308421478
Hesap No: 00158007308421478

Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sağlanmış sayılır.Üyeliktenayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ifa etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Üyelikten Çıkarılma
Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı gerektiren haller
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
Tıbbi etik kararlara uymayan davranışlarda bulunmak
Dernek ve üyeleri aleyhinde olumsuz beyanlarda bulunmak
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak